DELL EMC PowerStore – skalowalna macierz All-Flash oparta na dyskach NvMe

PowerStore macierz o wyjątkowych możliwościach adaptacyjnych, która uzupełnia i rozszerza istniejącą infrastrukturę. Łączy zalety najnowocześniejszego sprzętu z prostotą i elastyczną nowoczesną architekturą oprogramowania. PowerStore zapewnia możliwość ciągłego rozwoju naszego środowiska bez konieczności przeprowadzania kłopotliwych migracji danych. Zapewnia, inteligentną i elastyczną infrastrukturę, która obsługuje zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne obciążenia.

Osiągamy to poprzez:

Optymalizację wydajności systemu, skalowalność i efektywność pamięci masowej w celu obsługi dowolnego obciążenia co zapewnia nam że rozwiązanie jest zorientowane na dane, Inteligentną automatyzację, którą osiągamy  dzięki programowalnej, autonomicznej infrastrukturze, która upraszcza zarządzanie i optymalizuje zasoby systemowe, umożliwiając jednocześnie proaktywną analizę zdrowia rozwiązania w celu łatwego monitorowania, analizowania i rozwiązywania problemów ze środowiskiem. I adaptowalną architekturę, zapewniającą nam szybkość i mobilność aplikacji, oferuje elastyczne modele wdrażania oraz zapewnia wybór, przewidywalność i ochronę inwestycji dzięki elastycznym rozwiązaniom serwisowym  i modernizacjom.

Projektowanie skoncentrowane na danych

Optymalizacja wydajności systemu, skalowalność i efektywność pamięci masowej w celu obsługi dowolnego obciążenia co zapewnia nam że rozwiązanie jest zorientowane na dane.

Inteligentna automatyzacja

Inteligentna automatyzacja, którą osiągamy  dzięki programowalnej, autonomicznej infrastrukturze, która upraszcza zarządzanie i optymalizuje zasoby systemowe, umożliwiając jednocześnie proaktywną analizę zdrowia rozwiązania w celu łatwego monitorowania, analizowania i rozwiązywania problemów ze środowiskiem.

Adaptowalna architektura

Adaptowalna architektura, zapewniającą nam szybkość i mobilność aplikacji, oferuje elastyczne modele wdrażania oraz zapewnia wybór, przewidywalność i ochronę inwestycji dzięki elastycznym rozwiązaniom serwisowym i modernizacjom.

Najważniejsze cechy macierzy PowerStore:

  • Przede wszystkim wydajność – oparta na dyskach NvMe, wielokrotnie szybszych i oferujących niższe opóżnienia niż tradycyjne napędy SSD
  • Skalowalność Scale-In/Scale-Out – elastyczne zwiększenie możliwości pojemności przez dokładanie kolejnych dysków i półek  (Scale-In) przy jednoczesnej możliwości łączenia macierzy w klastry w celu uzyskania większej wydajności i pojemności (Scale-Out)
  • Wydajne mechanizmy redukcji danych – zawsze włączone i dzięki modułom sprzętowym nie mają one wpływu na wydajność macierzy (współczynnik redukcji danych gwarantowany przez DELL na poziomie 4:1)
  • AppsON – unikalna na rynku cecha, architektura pozwalająca na pełnienie prócz roli tradycyjnej macierzy, możliwość pełnienia hosta wirtualizacyjnego i uruchamiania naszych aplikacji/VM bezpośrednio na macierzy

Więcej informacji na temat macierzy PowerStore można znaleźć na stronie producenta: https://www.delltechnologies.com/en-us/storage/powerstore-storage-appliance.htm