Kontakt

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM

DellPC@ab.pl

Emilia Kowalczyk-Stefańska 
Team Leader Dell CSG
tel. 691 441 411
Emilia.Kowalczyk-Stefanska@ab.pl


Marek Palac
Product Manager Dell Client
tel. 726 666 605
Marek.Palac@ab.pl


Mariusz Potoczny
Product Manager Dell Client
tel. 603 925 211
Mariusz.Potoczny@ab.pl


Tomasz Bialik
Business Development Manager
Dell Client
tel. 609 91 45 91
Tomasz.Bialik@ab.pl


Emilia Szmeterowicz
Junior Product Manager 
Dell CSG
tel: 603 810 216
Emilia.Szmeterowicz@ab.pl


Wojciech Krakowiak
Support Dell Client
Wojciech.Krakowiak@ab.pl

DellENT@ab.pl

Tomasz Stefański
Team Leader
DELL Enterprise
tel. 669 990 946
tomasz.stefanski@ab.pl


Jaromir Lech
Business Development Manager
Dell Enterprise
tel. 661 430 249
Jaromir.Lech@ab.pl


Maciej Michalak
Product Manager
Dell Enterprise
tel. 669 990 992
Maciej.Michalak@ab.pl


Olga Sakowicz
Business Development Manager
Dell Enterprise
tel. 661 430 307
Olga.Sakowicz@ab.pl


Roma Słobodzian
Sales Support & Logistic
Dell Enterprise
tel. 661 890 349
Roma.Slobodzian@ab.pl


Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska
Senior Business Development
Manager Dell Enterprise
magdalena.szymanska@ab.pl

PRESALES SOLUTION& DESIGN

Michał Sitowski
System Engineer
Dell Enterprise
tel. 669 667 447
Michal.Sitowski@ab.pl


Michał Chrystianowicz
System Engineer
Dell Networking
tel. 603 803 127
michal.chrystianowicz@ab.pl


Łukasz Lisatowicz
System Engineer
Dell Enterprise
tel. 691 922 591
Lukasz.Lisatowicz@ab.pl


Artur Ponikowski
System Engineer Dell Enterprise
tel. 726 002 054
Artur.Ponikowski@ab.pl


Radosław Janka

Radosław Janka
System Engineer
Dell Enterprise
tel. 603 930 837
Radoslaw.Janka@ab.pl


Łukasz Panek
Presales & Solution Design
Dell Client


WSPARCIE SPRZEDAŻY

Wojciech Krakowiak
Support Dell Client
Wojciech.Krakowiak@ab.pl


Beata Tomasik
Specjalista ds. wsparcia i rozwoju sprzedaży Dell
tel. 601 821 154
Beata.Tomasik@ab.pl


MARKETING

Marta Bartczyszyn
Senior Marketing Specialist
tel. 693 815 013
Marta.Bartczyszyn@ab.plAB SA Główna siedziba

ul. Europejska 4
55-040 Magnice
NIP: 895-16-28-481
REGON: 931908977

AB SA oddział Warszawa

AB SA oddział Warszawa

Dział Rejestracji Partnerów Handlowych

Szanowni Państwo obecnie pracujemy w systemie Home Office, w związku z tym telefon jest przekierowany na numer komórkowy. W przypadku sygnału poczty głosowej, oznacza to zajętą linię i nie jesteśmy w stanie przekierować połączenia na inny numer. Prosimy w takiej sytuacji
o ponowne połączenie za kilka minut.

+48 71 39 37 888
wspolpraca@ab.pl

AB S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053834
Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN
Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN

Poprzez naciśnięcie przycisku WYŚLIJ oświadczasz, że akceptujesz postanowienia Regulaminu Serwisu oraz, że zapoznałeś/łaś się z informacjami zamieszczonymi w Polityce Prywatności