Kontakt

Robert Rogalski
DELL EMC Team Leader
Tel. kom. +48 603 323 203
robert.rogalski@ab.pl

Olga Sakowicz
Business Development Manager Dell EMC
Tel. kom. +48 661 430 307
olga.sakowicz@ab.pl

Jaromir Lech
Business Development Manager Dell EMC
Tel. kom. +48 661 430 249
lukasz.lisatowicz@ab.pl

Monika Stępniak
Product Manager Dell EMC
Tel. kom. +48 603 930 956
monika.stepniak@ab.pl

 

 

AB SA Główna siedziba

ul. Europejska 4
55-040 Magnice
NIP: 895-16-28-481
REGON: 931908977

Radosław Janka
Dell EMC Presales Engineer
Tel. kom. +48 603 930 837
radoslaw.janka@ab.pl

Łukasz Lisatowicz
Enterprise System Engineer
Tel. kom. +48 691 922 591
lukasz.lisatowicz@ab.pl

Michał Sitowski
Enterprise System Engineer
Tel. kom. +48 669 667 447
michal.sitowski@ab.pl

Michał Chrystianowicz
Networking & Security Engineer
Tel. kom. +48 603 803 127
michal.chrystianowicz@ab.pl

 

 

 

 

 

AB SA oddział Warszawa

ul. Marywilska 34 kl. B p. 3
03-228 Warszawa

Dział Rejestracji Partnerów Handlowych

Szanowni Państwo obecnie pracujemy w systemie Home Office, w związku z tym telefon jest przekierowany na numer komórkowy. W przypadku sygnału poczty głosowej, oznacza to zajętą linię i nie jesteśmy w stanie przekierować połączenia na inny numer. Prosimy w takiej sytuacji
o ponowne połączenie za kilka minut.

+48 71 39 37 888
wspolpraca@ab.pl

AB S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053834
Kapitał Zakładowy: 16.187.644,00 PLN
Kapitał Wpłacony: 16.187.644,00 PLN

Poprzez naciśnięcie przycisku WYŚLIJ oświadczasz, że akceptujesz postanowienia Regulaminu Serwisu oraz, że zapoznałeś/łaś się z informacjami zamieszczonymi w Polityce Prywatności