Szkolenia

NetWorker Integration Workshop

Szkolenie obejmuje wykłady oraz praktyczne zajęcia laboratoryjne.
Data: 17-21.05.2021

Praktyczne zajęcia laboratoryjnie bazują na środowisku przygotowanym z wykorzystaniem możliwie najnowszych wersji serwera NetWorker, Data Domain Operating System oraz zabezpieczanych i odtwarzanych aplikacji.

Podczas kursu zostaną omówione między innymi:

 • Integracja urządzeń Data Domain z NetWorker
 • Wykonywanie kopii zapasowych oraz odtwarzanie z wykorzystaniem urządzeń Data Domain
 • Najlepsze praktyki dotyczące integracji Data Domain z NetWorker
 • Zarządzanie wydajnością oprogramowania NetWorker
 • Optymalizacja oprogramowania NetWorker
 • Implementacja i uaktualnienie NetWorker Virtual Edition

oraz integracja z aplikacjami takimi jak:

MSSQL:

 • Integracja modułu do zabezpieczania MSSQL z użyciem oprogramowania NetWorker
 • Zabezpieczanie baz danych MSSQL z użyciem kopii migawkowych VSS
 • Zabezpieczanie baz danych MSSQL za pomocą Virtual Device Interface (VDI)
 • Odtwarzanie instancji
 • Odtwarzanie bazy danych
 • Directed Recovery
 • Odtwarzanie pojedynczej tabeli
 • Odtwarzanie „logs only”
 • Najlepsze praktyki dotyczące integracji, zabezpieczenia oraz odtwarzania MSSQL

Exchange:

 • Integracja modułu do zabezpieczania Exchange z użyciem oprogramowania NetWorker
 • Konfiguracja pojedynczego serwera Exchange
 • Konfiguracja Data Availability Group DAG
 • Konfiguracja kopii zapasowej
 • Odtwarzanie do punktu w czasie
 • Odtwarzanie bazy danych
 • Granularne odtwarzanie pojedynczej wiadomości lub skrzynki e-mail
 • Najlepsze praktyki dotyczące integracji, zabezpieczenia oraz odtwarzania Exchange

Active Directory:

 • Integracja modułu do zabezpieczania Active Directory z użyciem oprogramowania NetWorker
 • Konfiguracja kopii zapasowej
 • Granularne odtwarzanie obiektów oraz ich atrybutów
 • Najlepsze praktyki dotyczące integracji, zabezpieczenia oraz odtwarzania Active Directory

SharePoint:

 • Integracja modułu do zabezpieczania SharePoint z użyciem oprogramowania NetWorker
 • Konfiguracja kopii zapasowej
 • Odtwarzanie farmy SharePoint
 • Pełne odtwarzanie danych konfiguracyjnych oraz baz danych
 • Granularne odtwarzanie elementów SharePoint
 • Najlepsze praktyki dotyczące integracji, zabezpieczenia oraz odtwarzania SharePoint

Hyper-V:

 • Integracja modułu do zabezpieczania Hyper-V z użyciem oprogramowania NetWorker
 • Zabezpieczanie Hyper-V z użyciem VSS
 • Zabezpieczanie Hyper-V z użyciem RCT
 • Konfiguracja kopii zapasowej
 • Odtwarzanie maszyn wirtualnych do oryginalnej lub innej lokalizacji
 • Granularne odtwarzanie pojedynczych plików
 • Najlepsze praktyki dotyczące integracji, zabezpieczenia oraz odtwarzania Hyper-V

Oracle:

 • Integracja modułu do zabezpieczania bazy danych Oracle z użyciem oprogramowania NetWorker
 • Konfiguracja kopii
 • Odtwarzanie bazy danych do wybranego punktu w czasie
 • Odtwarzanie tablespace
 • Odtwarzanie datafile
 • Najlepsze praktyki dotyczące integracji, zabezpieczenia oraz odtwarzania Oracle

VMware:

 • Implementacja serwera vProxy
 • Konfiguracja kopii
 • Odtwarzanie maszyn wirtualnych
 • Odtwarzanie pojedynczego dysku maszyny wirtualnej
 • Instant Recovery
 • Emergency VM Recovery
 • Najlepsze praktyki dotyczące integracji, zabezpieczenia oraz odtwarzania VMware

SAP:

 • Integracja modułu do zabezpieczania bazy danych SAP z użyciem oprogramowania NetWorker
 • Konfiguracja kopii zapasowej dla SAP Oracle oraz SAP HANA
 • Odtwarzanie baz danych do wybranego punktu w czasie
 • Odtwarzanie danych do innej bazy danych
 • Odtwarzanie indywidualnych obiektów
 • Pełne odtwarzanie bazy danych HANA do wybranego punktu w czasie
 • Najlepsze praktyki dotyczące integracji, zabezpieczenia oraz odtwarzania SAP Oracle oraz SAP HANA

ProtectPoint:

 • Integracja NetWorkera z wybranymi macierzami
 • Konfiguracja kopii zapasowej
 • Odtwarzanie kopii zapasowej
 • Najlepsze praktyki dotyczące integracji, zabezpieczenia oraz odtwarzania danych z wybranych macierzy

Poprzez naciśnięcie przycisku WYŚLIJ oświadczasz, że akceptujesz postanowienia Regulaminu Serwisu oraz, że zapoznałeś/łaś się z informacjami zamieszczonymi w Polityce Prywatności