Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podawanych na stronie internetowej dellsolutions.pl („Serwis”) oraz w związku z korzystaniem z usług udostępnianych przez Organizatora poprzez Serwis jest AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 („Organizator”).

Użytkownik Serwisu udostępnia Organizatorowi dane osobowe wypełniając i wysyłając formularze dostępne w Serwisie, kontaktując się z Organizatorem za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie, jak również korzystając z innych usług udostępnianych przez Organizatora.

Bez podania danych osobowych wskazanych jako wymagane w danym formularzu czy przy danej usłudze nie jest możliwe skorzystanie z tego formularza lub usługi przez Użytkownika. Podanie przez Użytkownika innych danych osobowych, w tym wskazanych jako dane opcjonalne, jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami. 

Dane osobowe Użytkownika Organizator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu załatwienia sprawy, z którą Użytkownik zgłosił się do Organizatora, w tym w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy oraz rejestracji Użytkownika i świadczenia przez Organizatora innych usług na podstawie umowy z Użytkownikiem.

W związku ze specyfiką szkoleń online oraz specyfiką platformy, na której odbywają się szkolenia online, informacje o Użytkowniku uczestniczącym w szkoleniu online, w tym wizerunek i wypowiedzi podczas szkolenia mogą być dostępne dla innych uczestników oraz osób uzyskujących dostęp do nagrania webinarium. W zależności od zasad działania platformy, na której odbywa się szkolenie online, Użytkownik uczestniczący w szkoleniu może w pewnym zakresie samodzielnie decydować o tym jakie jego dane osobowe są dostępne dla innych uczestników (np. poprzez włączenie/wyłączenie kamery lub mikrofonu). W związku z tym, że szkolenia online są rejestrowane w formie zdjęć i nagrań audio-video, wizerunek i głos Użytkownika uczestniczącego w szkoleniu online oraz powiązane z nimi dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, w tym upubliczniane, w oparciu o jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu wykorzystania wizerunku i wypowiedzi w zakresie udzielonej przez Użytkownika uczestniczącego w szkoleniu online zgody, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.

Dane Użytkownika mogą być również przetwarzane, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia działań marketingowych przez Organizatora, w tym również w formie komunikacji elektronicznej lub połączeń telefonicznych, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę – odpowiednio – na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego. Zgoda może być w każdej chwili wycofana przez Użytkownika, co nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przed wycofaniem zgody.

Podane przez Użytkownika dane osobowe, w tym wskazane jako fakultatywne w formularzu dostępnym w Serwisie czy też przy danej usłudze, są przetwarzane przez Organizatora, w oparciu o jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), również w celach:

  • analitycznych, w tym w szczególności badania zasięgu treści, usług i wydarzeń oferowanych przez Organizatora oraz badania poziomu satysfakcji ze współpracy z Organizatorem,
  • budowania wiedzy o klientach i potencjalnych klientach Organizatora oraz relacji biznesowych z nimi,
  • optymalnego dopasowania treści marketingowych kierowanych do Użytkowników.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w celu realizacji obowiązków Organizatora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Organizatora, w tym w szczególności w celach dokumentacyjnych, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w Polityce lub wypełnienia przez Organizatora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem w zakresie Serwisu (w tym w zakresie świadczenia usług), dostawcy usług IT, Partner, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi księgowe, doradcze, marketingowe.

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Organizatora poza EOG. Przekazanie może mieć miejsce wyłącznie do kraju objętego decyzją Komisji Europejskiej o odpowiedniej ochronie danych osobowych, a w przypadku innych krajów – wyłącznie do podmiotu, który zapewnia odpowiednie zabezpieczenia takich danych, w szczególności w postaci standardowych klauzul umownych lub w oparciu o art. 49 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli przekazanie jest niezbędne do wykonania usługi.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych podmiotowi danych przysługuje prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione jego szczególną sytuacją lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@ab.pl.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Niniejsza polityka reguluje przetwarzanie danych związane z korzystaniem z własnych plików cookies. 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących ze Spółką reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych. 

Pliki cookies i ich rodzaje

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). 

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W jakich celach Serwis wykorzystuje pliki cookies

Ze względu na cel jakiemu służą pliki cookies w Serwisie wyróżnić można:

  • „niezbędne” pliki cookies, wykorzystywane przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Serwisu. Niezbędne pliki cookies pozwalają również zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność Serwisu.
  • „funkcjonalne” pliki cookies, stosowane w celu ułatwiania korzystania z Serwisu, zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych.
  • „analityczne” pliki cookies, umożliwiające pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt, czy też źródła ruchu w Serwisie. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne. Pomagają ustalić, jak użytkownicy poruszają się po Serwisie poprzez tworzenie statystyk dotyczących ruchu w Serwisie. Takie analizy przeprowadzane są aby stale ulepszać strukturę i zawartość Serwisu. Informacje zbierane przez analityczne pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości Użytkownika,
  • „reklamowe” pliki cookies, pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkowników w ramach Serwisu oraz poza Serwisem. Na podstawie tych plików cookies budowany jest profil zainteresowań Użytkownika. Za pośrednictwem Serwisu mogą być instalowane reklamowe pliki cookies Administratora oraz partnerów. Reklamowe pliki cookies wykorzystywane są również, jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od Spółki informacji marketingowych. Dzięki temu Użytkownik może otrzymywać wiadomości zawierające rekomendacje produktów, które zdaniem Spółki mogą zainteresować Użytkownika. 

Zgoda Użytkownika

Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych, analitycznych i reklamowych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie (osobno) reklamowych, funkcjonalnych i analitycznych plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies umieszczonej na dole strony. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.

Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Zewnętrzne pliki cookies

W ramach serwisu wykorzystywane są zewnętrzne pliki cookies, aby:

  • zbierać informacje na temat zachowań Użytkowników na stronach internetowych Serwisu oraz tworzyć na tej podstawie statystyki, np. Google Analitycs;