Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podawanych na stronie internetowej dellsolutions.pl („Serwis”) oraz w związku z korzystaniem z usług udostępnianych przez Organizatora poprzez Serwis jest AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 („Organizator”).

Użytkownik Serwisu udostępnia Organizatorowi dane osobowe wypełniając i wysyłając formularze dostępne w Serwisie, kontaktując się z Organizatorem za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie, jak również korzystając z innych usług udostępnianych przez Organizatora.

Bez podania danych osobowych wskazanych jako wymagane w danym formularzu czy przy danej usłudze nie jest możliwe skorzystanie z tego formularza lub usługi przez Użytkownika. Podanie przez Użytkownika innych danych osobowych, w tym wskazanych jako dane opcjonalne, jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami. 

Dane osobowe Użytkownika Organizator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu załatwienia sprawy, z którą Użytkownik zgłosił się do Organizatora, w tym w celu zawarcia z Użytkownikiem umowy oraz rejestracji Użytkownika i świadczenia przez Organizatora innych usług na podstawie umowy z Użytkownikiem.

W związku ze specyfiką szkoleń online oraz specyfiką platformy, na której odbywają się szkolenia online, informacje o Użytkowniku uczestniczącym w szkoleniu online, w tym wizerunek i wypowiedzi podczas szkolenia mogą być dostępne dla innych uczestników oraz osób uzyskujących dostęp do nagrania webinarium. W zależności od zasad działania platformy, na której odbywa się szkolenie online, Użytkownik uczestniczący w szkoleniu może w pewnym zakresie samodzielnie decydować o tym jakie jego dane osobowe są dostępne dla innych uczestników (np. poprzez włączenie/wyłączenie kamery lub mikrofonu). W związku z tym, że szkolenia online są rejestrowane w formie zdjęć i nagrań audio-video, wizerunek i głos Użytkownika uczestniczącego w szkoleniu online oraz powiązane z nimi dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, w tym upubliczniane, w oparciu o jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu wykorzystania wizerunku i wypowiedzi w zakresie udzielonej przez Użytkownika uczestniczącego w szkoleniu online zgody, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.

Dane Użytkownika mogą być również przetwarzane, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia działań marketingowych przez Organizatora, w tym również w formie komunikacji elektronicznej, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego. Zgoda może być w każdej chwili wycofana przez Użytkownika, co nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przed wycofaniem zgody.

Podane przez Użytkownika dane osobowe, w tym wskazane jako fakultatywne w formularzu dostępnym w Serwisie czy też przy danej usłudze, są przetwarzane przez Organizatora, w oparciu o jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), również w celach:

 • analitycznych, w tym w szczególności badania zasięgu treści, usług i wydarzeń oferowanych przez Organizatora oraz badania poziomu satysfakcji ze współpracy z Organizatorem,
 • budowania wiedzy o klientach i potencjalnych klientach Organizatora oraz relacji biznesowych z nimi,
 • optymalnego dopasowania treści marketingowych kierowanych do Użytkowników.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w celu realizacji obowiązków Organizatora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Organizatora, w tym w szczególności w celach dokumentacyjnych, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w Polityce lub wypełnienia przez Organizatora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem w zakresie Serwisu (w tym w zakresie świadczenia usług), dostawcy usług IT, Partner, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi księgowe, doradcze, marketingowe.

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Organizatora poza EOG. Przekazanie może mieć miejsce wyłącznie do kraju objętego decyzją Komisji Europejskiej o odpowiedniej ochronie danych osobowych, a w przypadku innych krajów – wyłącznie do podmiotu, który zapewnia odpowiednie zabezpieczenia takich danych, w szczególności w postaci standardowych klauzul umownych lub w oparciu o art. 49 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli przekazanie jest niezbędne do wykonania usługi.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych podmiotowi danych przysługuje prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach przewidzianych w przepisach o ochronie danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione jego szczególną sytuacją lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@ab.pl.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, instalowane na urządzeniach Użytkownika korzystającego z Serwisu. Cookies z reguły zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz swój unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii, które mogą być używane w czasie korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w ramach Serwisu w celu:

 1. dostosowania Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. W szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Serwis, w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają Organizatorowi zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia poprawę jego zawartości, funkcjonalności i struktury;
 3.  utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu do Serwisu, dzięki czemu Użytkownik nie musi logować się na każdej podstronie Serwisu;
 4. dostarczania Użytkownikowi zindywidualizowanych treści reklamowych.


Cookies serwisowe

Organizator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Organizator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • cookies zawierające dane wprowadzane przez Użytkownika (identyfikator sesji) w czasie trwania sesji (userinputcookies);
 • cookies uwierzytelniające, które wykorzystywane są do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (authenticationcookies);
 • cookies służące zapewnieniu bezpieczeństwa, np. służące wykrywaniu nadużyć w uwierzytelnianiu (usercentricsecuritycookies);
 • sesyjne cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (multimedia playersessioncookies);
 • trwałe cookies personalizujące interfejs Użytkownika, na czas trwania sesji lub dłużej (userinterfacecustomizationcookies),
 • cookies pozwalające monitorować ruch w Serwisie, tj. służące do analizy danych, w tym cookies:
  • Linkedin Inisght Tag – stosowane w celu badania oglądalności Serwisu oraz analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników i tworzenia w tym zakresie statystyk i raportów,
  • Facebook Pixel – stosowane w celu badania oglądalności Serwisu oraz analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników i tworzenia w tym zakresie statystyk i raportów,
  • Google Analytics – stosowane w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika i tworzenia w tym zakresie statystyk i raportów,
  • Google Tag Manager – stosowane w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika i tworzenia w tym zakresie statystyk i raportów.

Cookies marketingowe

Organizator może wykorzystywać również pliki cookies do celów marketingowych, w celu kierowania do Użytkowników spersonalizowanych reklam. W tym celu Organizator może przetwarzać informacje przechowywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon). Cookies oraz zebrane za ich pośrednictwem dane mogą być wykorzystane w szczególności w celu promocji produktów i usług Organizatora. 

Usuwanie plików cookies

W większości przypadków przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza zapisywanie i przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w używanej przez siebie przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pozostawienie domyślnych ustawień cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zapisane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Organizator będzie przetwarzać informacje zawarte w urządzeniu końcowym Użytkownika. Należy pamiętać, że całkowite zablokowanie cookies może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu.