Szkolenia

VxRail – konfiguracja i administracja

Cena netto: 7 000,00 zł
Forma: Warsztaty/Zajęcia Online
Data: 26-30.06.2021
Czas trwania: 40h

Data: 26-30. 06.2021

Poprzez naciśnięcie przycisku WYŚLIJ oświadczasz, że akceptujesz postanowienia Regulaminu Serwisu oraz, że zapoznałeś/łaś się z informacjami zamieszczonymi w Polityce Prywatności